dilluns, 15 desembre de 2014

PLURILINGÜISME VALENCIÀ.

El dijous 11 de desembre i el divendres 12, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana ha publicat una Orde i una Resolució sobre autorització del projecte lingüístic de centre i sobre el procediment per determinar la llengua base d'eixe projecte lingüístic.

Volen que els pares i mares de l'alumnat voten, via internet, quin projecte lingüístic s'aplicarà en cada escola (el curs passat ja en van fer un, el que ve un altre). L'eslogan diu "Tu decidixes l'educació dels teus fills". La votació el 19 de desembre.

Aquesta setmana es publicaran els cens de les votacions, es podran fer reclamacions, s'arreplegaran les contrasenyes per accedir a la web de la votació, es presentarà la seua propaganda institucional, i, el divendres, tots els pares i mares que vulguen, votaran. Si poden.

La web és seua, el recompte el faran ells, els resultats els publicaran ells i les decisions sobre el tema les prendran també ells. Si volen, els resultats d'un centre seran bons, i si no volen, no seran bons, seran bons els contraris; la consulta diuen que no es "vinculant".

Aquestes persones tornen a utilitzar la llengua i l'ensenyament per fer la seua propaganda política, les eleccions s'acosten. Saben que a un sector dels seus votants aquestos temes els mobilitzen, com el "agua para todos", "los grandes eventos", els ponts de Calatrava o la pròxima invasió de la "Comunidad" per part dels catalans. 

Ara faran servir l'escola, i a pares i mares d'alumnes, per dur endavant les seues ocurrències i els seus interessos polítics.Diu el cartell de propaganda, pagat amb els nostres diners, que pots "opinar si prefereixes castellà i anglés o valencià i anglés". Això ho diu la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, la mateixa que ha publicat Decrets, Ordes i Resolucions sobre plurilingüisme (valencià, castellà i anglés, sense excluir-ne cap), la mateixa de la qual depenen tots els centres públics valencians on s'imparteixen les tres llengües sense deixar-ne fora a cap d'elles.

La mateixa Conselleria que fa uns anys ens deia qe l'idioma més important de l'univers era el xinés; la mateixa que fa dos cursos va contractar els famosos "english helpers" que van durar un any; la mateixa incapaç de desenvolupar projectes trilingües, ni bilingües, ni monolingües amb serietat a l'escola pública valenciana (ací tot són projectes, plans, contractes-programa, però, de forment ni un gra); la mateixa que en compte de millorar les condicions econòmiques i de personal dels centres públics els "retalla" els diners i el professorat. 

I això, per què? És molt senzill: digueu-li manipulació política. Venen eleccions i cal posar en marxa la maquinària.

No voteu. Què no us prenguen el pèl! El divendres teniu l'oportunitat de dir-los NO, (en maig en tindrem altra). No replegueu les contrasenyes. En tot cas, si ho feu, el paper on us imprimisquen la contrasenya és boníssim per encendre l'estufa. Què ja fa fred! dissabte, 13 desembre de 2014

PLENARI ORDINARI DE NOVEMBRE.

Després d'un inici accidentat, va continuar la sessió ordinària del Ple amb els tràmits d'ofici, allò que s'ha de fer perquè s'ha de fer: 

- Es va donar compte de la lluita constant que el nostre Ajuntament manté contra la "morositat". Diu l'informe que, a data 30 de setembre, no hi ha cap factura pendent de pagament. Molt bé! Mai no sabrem valorar com toca el que tenim.

- Tenien pendent la modificació d'un parell d'ordenances, "tasa por ocupación de terrenos de la vía pública" i "tasa por expedición de documentos", però, no n´han tingut temps. Podria dir que no ho entenc, però, no, s'entén. Malgrat l'enorme dedicació i la colosal activitat que realitzen els nostres governants no s'han pogut acabar aquestes ordenances. Queden doncs, damunt la taula.

- "Denuncia del contrato de cesión gratuita a la UNDEF del edificio ...", o siga, que s'acaba el contracte i comença la guanyà del castell. L'Ajuntament vol dir-li a l'UNDEF que abandone la seu que ocupa des de fa uns anys. I la llum per pagar!

- El conveni amb la Creu Roja de Banyeres, eixe, sí que es renova.

- Es signa un conveni entre l'Ajuntament i l'Institut Valencià de la Joventut per poder tramitar des del propi Ajuntament el Carnet Jove. Qui vulga podrà fer-ho pràcticament des de casa, alguns ja no arribem a hora. I d'això no podem dir que la culpa és de l'Alcalde, no, la culpa és dels anys. (Encara que aquest home és alcalde quasi des que teníem edat de Carnet Jove, podia haver-ho pensat abans!)

- I a continuació la "dación de cuentas de los decretos de alcaldía":

* Deleguem en els advocats de la Dipu la defensa per una demanda que un ciutadà a interposat contra el nostre Ajuntament.

* A una persona li lliurem un requeriment per dir-li que cal que tombe una obra il·legal que sembla que ha fet.

* Tornem a remetre feina als serveis jurídics de la Dipu per una altra demanda que en aquest cas ens ha interposat la Subdelegació del Govern. Nosaltres ja no ens conformen que siguen persones els qui ens demanden, aspirem a contrincants més grossos, o grosses, en aquest cas la Subdelegació del Govern. Què, què us pensàveu!


dimarts, 2 desembre de 2014

MINISTRE DE SANITAT.

Notícia d'última hora: Mariano ha nomenat Ministre de Sanitat Alfonso Alonso.

Alfonso Alonso? I Esteban? Per què no Esteban González Pons? Per què no Carlos Floriano? Per què no el "pequeño Nicolás"?

La veritat és que Alfonso té experiència en sanitat, és advocat i odontòleg, perdó, filòleg. I també té idees clares sobre la sanitat espanyola:


Esperem que la grip no aprete molt aquest hivern.


PLENARI MUNICIPAL NOVEMBRE: UNITATS D'EXECUCIÓ.

El passat 20 de novembre, sí, heu llegit bé, el passat 20 de novembre, va tenir lloc un Ple extraordinari per acabar amb el projecte que pretenia desenrotllar les unitats d'execució núms. 5 i 6. En el Ple ordinari de novembre, el dia 27, el passat dijous, tornaria a posar-se damunt la taula un projecte, possiblement inviable des del seu inici, possiblement malament gestionat des del  seu començament i, sobretot, molt allunyat de la realitat; de la realitat social, econòmica, urbanística, fins i tot, política, molt distant de la realitat del poble.

Algú de vosaltres creu que és ara el millor moment per endinsar-se en aventures urbanístiques? Creu algú que, a hores d'ara, a l'Ajuntament, algun dels nostres governants és capaç de gestionar un projecte urbanístic de manera mínimament lògica? Encara més, créieu que hi ha algú capaç de concloure un projecte d'aquest tipus com toca? 

Possiblement hi haurà respostes i opinions de tot tipus, però, aquest projecte no ha tingut bon inici, no ha buscat els procediments adequats en el seu desenvolupament i no se li ha donat fi de manera correcta; encara que, al Ple, l'oposició, concretament JpB, mitjançant un prec, obrí la porta a millorar el final d'aquest assumpte, va facilitar una idea que pot significar un final digne.

Per a més informació sobre el tema, si no sabeu de que parlem, podeu llegir el blog del PSOE local: http://psoe-beneixama.blogspot.com.es/2014/11/una-mala-gestion-casi-30000-euros-la.html

La sessió ordinària del Plenari va començar "bé". Es va aprovar per unanimitat l'acta de l'anterior Ple ordinari, el del dia 25 de setembre. A continuació, tocava aprovar l'acta del Ple extraordinari del 20 de novembre, on es tractava el tema de les unitats d'execució, i a partir d'ací la cosa ja no va anar tan "bé". Només 5 minuts va durar el Xé Què BÒ. 

La regidora i portaveu de JpB, va indicar que no aprovarien l'acta, ja que no figurava a l'esborrany, tot el que s'havia dit a la sessió: interpretava la regidora, que a l'acta es deia, o s'inferia, que els propietaris afectats havien dit que no al projecte i per això es retirava. Els propietaris havien dit no al projecte, és cert, però, argumentant la seua negativa. I, a més, tots eixos arguments havien estat presents en el debat de l'anterior Ple, i no hi figuraven a l'acta (sic). Per què els arguments i el debat no es reflexaven a l'acta? Per què dir que "el projecte no es fa perquè els afectats no volen" només? Per què no dir també els motius pels quals no volen?

Imagineu el desconcert i imagineu els comentaris des del costat de govern. El desconcert inicial de l'equip de govern va arribar fins el final del debat d'aquest punt, i va continuar fins el final del Ple. Els comentaris, no. Els comentaris van anar evolucionant, a poc a poc,  per arribar a l'únic lloc on podien arribar, a aprovar l'acta, però, incloent el que la regidora de JpB reclamava que s'inclogués.

Però, encara va facilitar més les coses la regidora de Junts; encara va voler fer-ho més senzill; els va oferir una segona opció:

- Junts per Beneixama no aprova l'acta, o siga, vota no, i argumenta els motius pels quals no aprova l'acta, que figuraran en l'acta de la sessió actual.

Al final l'acta s'aprovà incloent la frase explicativa del que en realitat sí que es va debatir en el passat Ple i que, literal, diu:

"... que els propietaris afectats han argumentat la seua negativa a què el projecte continue endavant mitjançant al·legacions, en les que es fan constar deficiències en el projecte d'urbanització i de reparcel·lació, les quals consten completes en l'expedient del projecte", encara que l'alcalde considera -diu que després d'haver-ho consultat amb un advocat- que com es desestima el projecte, no es fa necessari contestar-les una per una. [En este ajuntament els advocats són imprescindibles hui per hui -aclareix el senyor Alcalde].

Amb eixes rectificacions i una pregunta, s'aprova l'acta per unanimitat. Qui va a fer-se càrrec de pagar el projecte redactat (30.000 €)? -és la pregunta. [Redactat i ja pagat per part de l'Ajuntament. Possiblement doncs, una pregunta també ja contestada].

Vistes les conclusions a què s'havia arribat al primer punt de l'ordre del dia, Mª José, la regidora de JpB, va voler arrodonir-les i, a l'últim punt de l'ordre del dia, va presentar al Plenari un prec:

"Donat que les al·legacions presentades al projecte de les unitats d'execució 5-6 apunten a possibles deficiències en la redacció del projecte, que han motivat la sol·licitud de la seua retirada per part dels propietaris afectats, i així va a fer-se, pregue s'averigüe si aquest projecte està ben fet o si té alguna deficiència per la qual el poble puga recuperar els diners que ja ha pagat (uns 30.000 €)".


Mª José és que a voltes dius coses, no se si per ignorància o per atreviment, es que a voltes dius coses ... -diu l'Alcalde.

Pot ser que per les dues coses -conclou Mª José.

És que jo, vorem a vore, però ... -reflexiona el senyor Alcalde.

Com podeu comprovar el desconcert va arribar fins l'acabament de la sessió plenària. I continua.


dissabte, 25 octubre de 2014

UN LLOC EMBLEMÀTIC.

El passat Plenari, a l'apartat de precs i preguntats, es fan fer una sèrie de preguntes relacionades amb el Restaurante Mariola:

Junts per Beneixama preguntava: En quin estat es troba la DIC del restaurant Mariola? Donat que el promotor ha fet cas omís a l'ordre de paralització de les obres, quines mesures ha pres l'equip de govern al respecte?

I el PSOE: ¿En qué estado se encuentran las obras i los trámites del Restaurante Mariola?

En ambdós casos la resposta és la mateixa o semblant. Diu l'alcalde que "se li va fer un decret de paralització d'obres", "que se li va donar una llicència provisional i limitada", que "s'han presentat un parell d'al·legacions al projecte que s'han tramitat a Conselleria i ja diran", que "ha fet moltíssim més del que se li havia autoritzat" i que "els següents passos vull comentar-los abans amb Urbanisme".

I que "me parece pésimo lo que ha hecho. Nosotros, eh, eh, ...".

Mentre, el Restaurante Mariola, continua endavant. En compte de parlar amb Urbanisme està pensant en una "próxima inauguración". Ja vorem! Les imatges corresponen a un fullet informatiu que ha arribat a casa fa només uns dies.
"El edificio fue recuperado, restaurado y actualizado con las últimas tecnologías. Con estas características, Restaurante Mariola ofrece una ambientación muy especial y se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos del entorno".

dimarts, 7 octubre de 2014

LOS PAJARITOS CANTAN, LAS NUBES SE LEVANTAN.

"Dación de cuentas decretos de Alcaldía" es titula el punt cinqué de l'Ordre del Dia del Plenari municipal. És un punt que apareix a tots el Plens ordinaris. Es llig el títol dels decrets que ha signat l'Alcalde de Ple a Ple i, simplement es dóna compte, no s'ha de debatre ni votar res, és un decret de l'Alcalde i ja està.

Per exemple:

"Decreto 74, delegación en los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante de la representación i defensa en juicio Expediente 251/14 interpuesto ante el juzgado de lo social ném. 5 de Alicante por Don Esteban Marco Domínguez contra el Ayuntamiento de Beneixama".

Un altre exemple de decret d'Alcaldia:

"Decreto 93, delegación en los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de la representación y defensa en juicio, procedimiento 437/2014 interpuesto en el juzgado de lo contencioso administrativo núm. 4 de Alicante por Doña Paloma Sanz Barrera".

En una anterior entrada ja n'havíem relacionat 8 o 10 decrets com aquestos. Els qui havien acabat amb tots els "problemes judicials de l'Equip de Govern anterior" no han sigut capaços d'eliminar els seus propis problemes judicials, ben al contrari, han fet noves aportacions al bagatge judicial municipal..

Però, una vegada més, cal dir-vos que no us preocupeu. El temes judicials de l'anterior Ajuntament   eren autèntics problemes, aquestos no. Si els anteriors contractaven advocats per a la defensa de l'Ajuntament era un autèntic desastre i una roïna, ara és imprescindible i necessari. És una qüestió molt pareguda als prèstecs bancaris: quan els demanaven els anteriors es tractava d'una nefasta gestió i una roïna més gran encara; si se n'ha demanat algun durant l'actual legislatura o se n'ha de demanar un de nou, serà pel bé del nostre poble, per algun motiu indispensable, essencial per al nostre esperançador futur.

No us preocupeu, no passa res. Recordeu el que diu la cançó: "Nada tienes que temer, al mal tiempo buena cara, la Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policia te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda ... y los pajaritos cantan y las nubes se levantan".divendres, 26 setembre de 2014

QUÈ IMPLICA AIXÒ?

Llegida i aprovada l'acta de la sessió anterior, sense incidències destacables, calia adherir-se, o no, a un conveni entre la Generalitat Valenciana i l'empresa Ecoembes. 

Aquesta empresa, dedicada al reciclatge o similar, paga a l'Ajuntament una quantitat pels materials recollits als diferents contenidors del poble: cartró, envasos, ...etc., segons la taxa que fixa aquest conveni, al qual volem adherir-nos.


Resulta que ja estàvem adherits des de fa unes legislatures, però, s'havia de renovar el conveni des de principis d'any i a l'Ajuntament no se n'havien assabentat. Els ho han recordat i ara volen renovar-lo. Els nostres gestors són així, ells estan en les coses realment importants i, aquests xicotets detalls, se'ls escapen. És tanta la feina que tenen per salvar el nostre poble que hi ha cosetes que s'obliden.

Què implica això? - pregunta la regidora de JpB (es refereix a adherir-se al conveni).

Explica el Secretari que l'empresa paga a l'Ajuntament una quantitat de diners pels materials recollits als contenidors de reciclatge del casc urbà, però, que la quantitat és ínfima, es tracta de cèntims, un euro, ... al mes, uns 12 o 14 euros a l'any. I és més la feina administrativa que els diners ingressats, per això, els últims anys ja ni es facturava a l'esmentada empresa.

Així doncs, la pregunta és lògica; Si no facturem res, si no aconseguim recaudar ni un cèntim, per què adherir-nos?

Quin és el motiu d'adherir-nos? -torna a preguntar la regidora.

Per si de cas la quota augmenta. -diu el Secretari.

És un compromís, per donar suport al tema de la recollida selectiva. -diu l'Alcalde.

Sembla que no és un tema important, però, en realitat en té molta d'importància. Un dia d'aquestos llegireu al diari que el 99% dels Ajuntaments valencians estan adherits a un conveni de la Generalitat sobre el reciclatge. I apareixerà una foto del Conseller i el seu sèquit davant d'un parell de contenidors dient-nos que:

- La Comunidad Valenciana és la primera comunidad española preocupada por el reciclaje. El 99% de los ayuntamientos valencianos se adhieren a un convenio entre la Generalidad y ...

La notícia suplantarà la realitat i nosaltres, els valencians, serem els primers en aquest tema, com ho som en tants altres, la majoria. Es constatarà, una vegada més, la preocupació i el treball constant dels nostres consellers i conselleres pel benestar de "todos los valencianos".

Diu la regidora Mª José Payà que els cartells informatius dels diferents contenidors de reciclatge del poble estan deteriorats.

En aquest cas, l'Alcalde, està d'acord, i creu que cal fer una revisió de tots. I no sols això, no sols de la senyalització, també de l'ús que se'n fa d'ells, de la forma de traure la brossa, ...

- Lo d'estes festes ha sigut, ... -diu. La gent deixa les bosses en el piso, ...

- Passa amb el cotxe, deixa la bossa i ja està -afig al Regidora del PP.

L'Alcalde vol tindre una reunió amb l'empresa de recollida del fem per vore que es fà. La tindrà, segurament el dia d'abans del pròxim Ple o eixe mateix matí, quan l'oposició li haja presentat una pregunta sobre la reunió que va dir que tindria sobre la recollida de brossa.

S'aprova el conveni. Almenys hem participat d'una bona acció.
 

dimarts, 23 setembre de 2014

PLE ORDINARI SETEMBRE 2014.

El proper dijous, a les 19 hores i 30 minuts, es celebrarà el Plenari municipal corresponent al mes de setembre de 2014. Es tracta d'un Ple històric: és la primera sessió després d'haver "dignificat" la façana de l'edifici de l'Ajuntament, aplicant-li una capa de pintura preciosa i, el que és més important encara, després del compliment d'una promesa electoral del PP local. (El PP español desconeixem si n'ha complit ja alguna). 

L'Ordre del Dia és el següent:
1. S'aprovarà l'acta anterior.
2. Ens adherirem a un conveni entre la Generalitat Valenciana (perill) i Ecoembalajes S.A.
3. Modificarem l'Ordenança sobre la recollida i el tractament de la brossa.
4. Delegarem en la Dipu (perill) la gestió de les taxes de la recollida de residus sòlids urbans.
5. Donaran compte dels decrets d'alcaldia.
6. Informes d'alcaldia.
7. Proposicions d'urgència.
8. Mocions d'urgència.
9. Precs i preguntes presentades per escrit per part dels grups polítics del PSOE i Junts per Beneixama.

Avís: el Plenari es celebrarà a la Casa Consistorial, que fa un parell de mesos era l'Ajuntament.

dimarts, 26 agost de 2014

PASSIÓ PELS LLIBRES.

El Ple ordinari del mes de maig va informar l'Alcalde sobre la compra d'un parell de llibres per part de l'Ajuntament. Es tracta del Llibre dels Furs i de la Crònica de Jaume I, en edició facsímil, a càrrec del periodiste ontinyentí José Luis Torró. Diu l'acta de la sessió que es tracta de "una buena inversión puesto que es un precioso patrimonio para el Ayuntamiento".

Al mateix Ple es van aprovar els pressupostos municipals 2014. A eixos pressupostos hi ha un apartat que es diu "Libros Agencia de Lectura" i que té una dotació econòmica, per al 2014, de 2.400 €. L'any anterior es pressupostaven 500 € i se'n van gastar només 40 €.

Sabeu què valen els dos facsímils? 2.400 €.

O siga, que el mateix Ajuntament que destina 40 € per a comprar llibres per a la biblioteca municipal durant tot el 2013, se'n gasta 2.400 € per comprar un parell de llibres i segons diuen els pressupostos, no se'n comprarà altre, ja que s'ha gastat tots el diners destinats a la compra de llibres durant el 2014.

És un model d'exemple de gestió municipal, en aquest cas aplicat a l'Agència de Lectura. Observeu:

- Col·loque, a l'apartat "Libros Agencia de Lectura" dels pressupostos, 500 €, per posar alguna quantitat, ja que la programació d'activitats i la previsió de compres és nul·la, no existeix.

- Per algun motiu desconegut, me'n gaste 40 € seguint la programació feta, que en realitat no consta.

- L'any següent tornaré a posar 500 €, o 200 €, seguint les previsions que he fet, però que no he fet.

- Però, passa per l'Ajuntament un home, o una dona, que ven el "Llibre dels Furs" i la "Crònica" en edició facsímil i, com encara no he tancat el pressupost, anote en la partida corresponent 2.400 € de despeses que em gastaré en aquestos dos llibres, seguint la meua planificació de compra de llibres per a la Biblioteca, planificació que en ningun cas tinc preparada ni pense realitzar.

- L'any següent faré més o menys el mateix, però, això sí, aclarint que els anteriors governants eren un desastre en la gestió de la Biblioteca, mentre que el que jo faig és perfecte, aclariment que els meus seguidors i votants es creuran al peu de la lletra.

- Si per algun motiu s'han de comprar llibres, es modificarà el pressupost i ja està. Per exemple: demane la corresponent subvenció de la Conselleria d'Educació per a la compra de llibres de Biblioteques, i l'Ajuntament ha de justificar que s'ha gastat eixos diners. Però, les ajudes de Conselleria es convocaran o no; i quan es convoquen, l'Ajuntament participarà o no, depenent de la planificació feta, que en realitat no està feta, o de la feina que tinguen els nostres regidors, que sabeu que és molta i igual no tenen temps per preparar aquesta sol·licitud d'ajuda: com després mai saps si te la donen, o si te la paguen, per a què perdre el temps demanant aquesta ajuda amb tanta feina que tenim per salvar el nostre poble.

I això és la gestió municipal en la compra de llibres per a l'Agència de Lectura. Eixe és el mecanisme. És anual, i es repetirà l'any següent exactament igual, al tractar-se d'un model perfecte, tornant a aclarir que "els altres" eren un desastre i "nosaltres" som magistrals.

Qui vulga, pot aplicar la fòrmula a la pintura de la façana de l'Ajuntament, a la Casa Consistorial, als pressupostos municipals, al castell de Festes, a tota la programació cultural, a la gestió urbanística, a les unitats d'execució en marxa, al PGOU, a les Cròniques d'un any del Programa de Festes, ... etc. Té igual a una cosa que a una altra, és perfecta!
dissabte, 23 agost de 2014

PLENS ORDINARIS DE MAIG I JUNY: DECRETS D'ALCALDIA.

Com tots vosaltres sabeu, objectiu fonamental del nostre Alcalde és el compliment del seu programa electoral al complet. A més del color de les façanes, també es parlava en eixe mateix programa electoral de qüestions judicials. Mireu:

"... estudiaremos el maremágnum judicial en que se ha metido el Ayuntamiento, intentando desenmarañar una situación que, entre otras cosas, puede llegar a tener consecuencias económicamente muy gravosas para la institución, ..."

Què, ja s'ha estudiat el "maremágnum"? Ja s'ha "desenmarañado la situación"?

La lògica ens diria que sí, però, ai! la lògica! Mireu els decrets de l'Alcalde llegits durant els dos Plens Municipals passats relatius a temes judicials. El "maremágnum" anterior s'ha convertit en "maremágnum i mig".

Decreto nº 27/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social número tres de Castellón por Dña. MARÍA PALOMA SANZ BARRERA contra els INNS, TGSS, Mutua MAZ y Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 28/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante por D. RAFAEL CAMPOS VILLASEVIL contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 31/2014: Relativo a ratificación opción indemnización realizada por el letrado representante del Ayuntamiento en el acto del juicio de José Vicente Lorente Ferriz.

Decreto nº 41/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... por demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante por Dña. MERCEDES SÁNCHEZ GARCÍA contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 42/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... por demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante por Dña. Paloma Sanz Barrera contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 47/2014: Relativo a delegación a Ruíz Server Asesores S.L., representación y defensa en juicio, ... demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Social número tres de Castellón por Dña. MARÍA PALOMA SANZ BARRERA contra els INNS, TGSS, Mutua MAZ y Ayuntamiento de Beneixama.


Decreto nº 48/2014: Relativo a delegación a Ruíz Server Asesores S.L., representación y defensa en juicio, ... interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante por D. RAFAEL CAMPOS VILLASEVIL contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 49/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... interpuesto ante el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante por Dña. MARÍA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ LÓPEZ contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 54/2014: Relativo a delegación a los Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, representación y defensa en juicio, ... por demanda interpuesta ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante por D. VICENTE CASTELLÓ SIRERA contra el M.I. Ayuntamiento de Beneixama.

Decreto nº 72/2014: Relativo a revocación de decretos de Alcaldía nº 27 y 47/2014 de delegación y representación de defensa en juicio procedimiento ordinario autos nº 264/2014, ante el Juzgado de lo Social número tres de Castellón.

Decreto nº 73/2014: Relativo a delegación de representación y defensa en juicio procedimiento ordinario autos nº 264/2014, ante el Juzgado de lo Social número tres de Castellón, a D. Carlos Mato Adrover.

I tot açò qui ho paga?

Abans, el PP es queixava que es pagaren advocats quan la Diputació d'Alacant té serveis juridics gratuïts.

I què fan ara?

Deleguen en els Serveis Juridics de la Diputació, però, després, la delegació li la passen a Ruíz Server Asesores S.L., i un poc més tard, li la passen a Carlos Mato Adrover, un altre advocat que no forma part dels Serveis Jurídics de la Diputació.

En què quedem? Què fem amb els Serveis Jurídics de la Dipu? Què fem amb tant d'advocat? Què farem amb el "maremágnum"? Això qui ho paga?

No us preocupeu. Ja tenim l'exemple de la pintura de la façana i açò també està en "bones mans". El "maremágnum" ens eixirà barat.