divendres, 29 de gener de 2016

TOT APROVAT PER UNANIMITAT.

Doncs, ja està! El primer Plenari del 2016 ja s'ha celebrat. Amb tranquil·litat absoluta, tot aprovat per unanimitat, sense cap línia roja, amb esperit de consens i plena concòrdia.

L'acta de la sessió anterior aprovada; l'adhesió al conveni ORVE acceptat; el conveni de col·laboració amb les empreses subministradores d'energia per a la protecció dels seus clients, ratificat (empreses subministradores d'energia i protecció del seus clients?); i tot, amb una oposició silenciosa, quasi muda. Malgrat aquesta aparent monotonia, amb importants i interessants novetats.

Tenim nou Secretari municipal, Ricard Soler, i nou cronista oficial de Beneixama, Juan Bautista Payà Sanchis, aquest últim rebut amb aplaudiments per part del Plenari i també pel públic assistent, aplaudiments que volen indicar la confiança dels presents en la persona i la seguretat que desenvoluparà amb dignitat la tasca encomanada.

També, vam poder constatar tots els assistents, la retirada de la imatge del rei Juan Carlos I de la paret del Saló de Plens, ... per ser substituïda per una altra del rei Felipe VI. 

I, a l'acabament del Ple, l'Alcalde va donar la paraula al públic present, per si de cas es volia demanar algun aclariment sobre els temes tractats o preguntar els regidors, una novetat important que es repetirà en propers Plenaris.

A més a més, la durada de la sessió no va arribar a les dues hores i es va desenrotllar amb fluïdesa. La llàstima fou que l'assistència fora tan escassa, només sis persones, menys públic que regidors i regidores. Alfonso Rus, David Serra, Emilio Llopis, Máximo Caturla, Juan José Medina, Mª José Alcón, Vicente Burgos, Mª Carmen García-Fuster, Pedro Aracil, ..., segurament havien excusat la seua absència. Tot bé!

dimecres, 27 de gener de 2016

PLE ORDINARI GENER.

Ja està ací el primer Plenari de l'any nou.  Tindrà lloc el 28 de gener, a les 20:00h al Saló de Plens de l'Ajuntament.

Ordre del Dia:

PUNT PRIMER.- Aprovació de l' esborrany de l' Acta de la Sessió de data 26 de novembre 2015.

PUNT SEGON.- Acceptació adhesió al Conveni ORVE ( oficina de registre virtual) prèvia signatura del Conveni Xarxa d'Oficines Integrades d' Atenció al Ciutadà ( Finestreta única)

PUNT TERCER.- Acceptació nomenament de Juan Bautista Payá Sanchis com a Cronista Oficial de Beneixama.

PUNT QUART.- Ratifiació Acord de la Junta de Govern Local de data 13/01/2016 d'adhesió al Conveni de Col·laboració amb les empreses subministradores d' energía de data 1 de desembre de 2015 per a la protecció del seus clients (Conveni Pobresa Energètica).

PUNT CINQUÈ.- Informes d'Alcaldía.

PUNT SISÈ.- Mocions i proposicions d'urgència.

PUNT SETÈ.- Daciò de comptes Decrets d'Alcaldía des de l'ultima Sessió Ordinària.
PUNT VUITÈ.- Precs i preguntes.

dijous, 31 de desembre de 2015

BON ANY!

L'Agrupació d'Electors Junts per Beneixama us desitja SALUT i BON ANY 2016!

dimecres, 30 de desembre de 2015

CUENTOS ENTRE SÁBANA Y MANTA.

diumenge, 20 de desembre de 2015

RESULTATS ELECTORALS A BENEIXAMA.

Ja ha acabat l'escrutini de les dues Meses Electorals a Beneixama:


Ací teniu els resultats del 2011 per si voleu sumar i restar:


I com ha quedat l'enfrontament Mariano versus Baldoví a Sueca, el poble de l'únic diputat de Compromís la passada legislatura?
dijous, 26 de novembre de 2015

PREGUNTES.

El passat Plenari, el PP va presentar, per escrit, nombroses preguntes dirigides a l'Equip de Govern de l'Ajuntament. Eren totes molt interessants. La primera també. 

Aquesta pregunta, pregunta?, dóna per a desenvolupar una bona part del curriculum de Lengua Castellana corresponent a l'etapa d'Educació Primària, a banda del tema, important, sobre el qual, podem suposar, s'interroga els governants.(Interprete que la còpia és exacta a la que figurava a l'escrit que el PP va presentar al Plenari, així almenys figura a l'Acta. En tot cas, el mèrit, correspon a l'escriptor o escriptora).

a/ Tipus d'oracions: interrogatives, afirmatives, exclamatives, ...
b/ Símbols d'interrogació.
c/ Sigles: JBP, OUN, EOS, OGN, DCI, ...
d/ Regles d'accentuació: accentuació de les paraules esdrúixoles, ...
e/Ús de les majúscules.
f/ Paraules homòfones.
g/ Adverbis, locucions adverbials,....
h/ La conjugació verbal. Formes simples i compostes.


Potser es tracte d'un escrit redactat en la nova llengua, cada vegada més en ús, que es diu "neoespañol":

- Les preguntes s'escriuen entre símbols d'interrogació? Unes vegades sí i altres no. Unes vegades s'escriu el símbol al principi i les altres al final. El qui escriu posa el símbol on vol. Encara que el que toca és escriure almenys tres o quatre interrogacions o exclamacions: !!!!!
- Què són les sigles? JPB, JBP, BJP, BPJ, ..., tot significa el mateix, Junts per Beneixama.
- És el mateix "halla" que "haya"? Per supost. Com si vols escriure alla o aya. El qui escriu utilitza la paraula que vol.
-Les paraules esdrúixoles s'accentuen? S'accentuen si vols. Pots escriure "numero" o "número"; i les agudes també, "Payá" o "Paya". Tot és el mateix, quina importància té?
- I les dates? I els noms dels mesos de l'any? Igual té. Què més dóna "Mayo" que "mayo"? Com si vols escriure sempre MAYO.
- I els verbs? Hi ha conjugacions? La conjugació d'un verb la decideix el qui l'escriu. "Ha donde", per exemple, és una forma composta del verb "donder", o "dondar", o bé "dondir", el que vulgues: "Yo he donde, Tú has donde, Él ha donde, Nosotros hemos donde, ..."

I el significat de les paraules o de les frases? Què es pregunta, per la situació legal del "Restaurante Mariola" o per "la situación del escrito presentado por la Sra. Mª José Paya"? Qui ha estat realitzant activitats econòmiques, el Restaurant o l'escrit? I quant? Només en "verano", o en "primavera" també?

I la frase final, "¿Ha donde revierten sus vertidos?", no us pareix d'una bellesa commovedora?

dimecres, 25 de novembre de 2015

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DE NOVEMBRE 2015.

El dijous Ple Ordinari. Ales 20 hores al Saló de Plens amb 18 punts a l'Ordre del Dia, alguns d'ells molt interessants.


INFORMES D'ALCALDIA.

A l'apartat d'informes d'Alcaldia, el senyor Alcalde va donar la paraula als diferens regidors per informar el Plenari de tots aquells assumptes que cregueren oportuns, dintre de les respectives àrees de la seua competència.

Van haver informes detallats sobre cultura, patrimoni, educació, medi ambient, residus, energia, promoció econòmica, turisme, serveis socials, sanitat, piscina, joventut, esport, festes i les informacions que el mateix Alcalde va voler donar.

Però, el primer d'aquestos informes, fou el de la regidoria d'agricultura en mans del PP local. El regidor ens va contar que "nos han aceptado la reparación de algún camino de los supuestamente dañados", "por lo que el próximo miércoles vendrá un técnico de la Consellería a girar visita de inspección para ver aquellos que pretendemos arreglar", "elegir cuáles de ellos son prioritarios", "pues no sabemos que cantidad concreta, (de camins, es refereix), nos permitirán reparar", "dentro de la posible ayuda que nos concederán".

Bé. Sí, heu llegit bé: "algún camino", "supuestamente dañado", "pretendemos arreglar", "elegir cuáles", "no sabemos", "posible ayuda", ...

Només va faltar que on va dir,  "que nos concederán", hagués dit, "que probablemente nos concederán", i l'informe hagués estat redó, o, sinó redó, possiblement quasi redó.

JUSTÍCIA!

De vegades les decisions de l'administració pública no agraden a la ciutadania. Hi ha persones o col·lectius que creuen que determinades normes, algunes adjudicacions de diners públics, resolucions administratives o una simple prohibició o multa, no s'ajusten a la legalitat i es creuen perjudicades per les decisions d'una Diputació o d'un Ajuntament. 

Què poden fer en aquest cas? Presentar la reclamació que corresponga, el contenciós adient o la denúncia davant d'un jutjat.

I què pot fer l'organisme públic? Defensar-se. Raonar la seua decisió, justificar la seua actuació, buscar-se un advocat i anar-se'n al jutjat.

Doncs bé, segons es va informar a l'últim Plenari, al punt de Decrets d'Alcaldia, sembla que en això estem, una vegada més, millor dit, dues vegades més.

- Decret núm. 113. Delegació en els Serveis Jurídics de la Diputació de la representació i defensa en judici procediment ordinari 448/2015 interposat davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 d'Alacant per Julio Navarro Santamaría contra l'Ajuntament de Beneixama.

- Decret núm. 114. Personació i delegació en els Serveis Jurídics de la Diputació de la representació i defensa en judici procediment ordinari 390/2015 interposat davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 d'Alacant pel Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física contra la concocatòria de la Diputació Provincial del Pla d'Ajudes a Ajuntaments per activitats esportives, anualitat 2015.

Esperem que el jutge li done la raó a qui la tinga.

* Als seus informes al Ple, va aclarir l'Alcalde que aquests Decrets feien referència a unes obres al carrer València un, i l'altra demanda ens afecta per haver rebut l'Ajuntament, de la Dipu, una subvenció per a les escoles esportives municipals.

diumenge, 8 de novembre de 2015

REFUGIATS.

El passat Ple Ordinari del mes de setembre, al seu punt 9é de l'Ordre del Dia, va tractar el tema dels refugiats que estan arribant a les fronteres de la Unió Europea. L'Alcalde va llegir la seua proposta, en realitat una proposta de la Federació Española de Municipis i Províncies a les comunitats autònomes, on demanava adoptar els següents acords per part del Plenari:

- Adherir-se a la declaració del Consell de la Generalitat Valenciana sobre refugiats.

- Adquirir el compromís d'adherir-nos i formar part del Pla d'Atenció als refugiats de la C.V que consta de:
* Comissió Mixta entre el Govern Valencià i   entitats especialitzades, en coordinació amb la                           FVMP, Diputacions i Municipis.
* Xarxa d'albergs temporals per a la primera acollida.
* Xarxa de centres d'acollida per a refugiats.
* Xarxa de ciutats acollidores de persones refugiades.
* Oficina d'atenció als refugiats de la CV.

Explica l'Alcalde que es preten crear un cens de poblacions que podrien acollir refugiats, completant un formulari on es recullen diferents dades: infraestructures que es poden oferir (l'alberg del Salze) i els serveis que es posarien a la seua disposició. Potser es podria acollir una família, no n'estem parlant de quantitats enormes de refugiats. També hi ha una fitxa d'atenció als inmigrans destinada a particulars.

El membres del Grup Municipal del PP diuen que són conciens de la situació, però, ....
- Caldria actuar amb prudència, esperar la resposta del govern central i la UE i no anar per lliure.
- Que mantenir un refugiat és una tasca d'almenys cinc anys i se li ha d'oferir un trebal.
- Que si "el efecto llamada".
- Que és un compromís molt gran.
- Que s'ha de fer amb una solidaritat responsable, molta més del que s'ha fet fins ara amb els inmigrants.
- Que encara que la gent de Beneixama és molt solidari i participa en tots aquests tipus de campanyes, després es critica molt que es treballe i es col·labore amb els inmigrants quan hi ha famílies del poble que necessiten ajuda i no reben el mateix tracte.

Després del debat s'aprova la proposta per majoria absoluta amb els vots a favor de PSOE i JpB. 

El PP s'absté.

Supose que s'absté per prudència. La prudència que ens mostren notícies com aquestes: